17 september, 2005

Iz koša ASM News

V prihodnje se bom še večkrat vračal k viru informacij, iz katerega povzemam tudi prispevka v nadaljevanju, namreč na mesečnik ameriškega društva za mikrobiologijo (ASM) z imenom ASM News.

Kako bakterije podpirajo kvasovke v zorenju penečih vin (Current Topics ASM News, str. 349). O tem sta maja letos na 105. letnem tradicionalnem srečanju ASM v ameriški Atlanti poročala Juria Rius in Oriol Castrol. Kljub temu, da so poglavitni dejavniki sekundarnega vrenja v francoskih šampanjskih vinih ali v podobnih španskih Cavah kvasovke, zlasti v kasnejših obdobjih dozorevanja prevzamejo pomembno vlogo v doseganju končnih in vrhunskih lastnosti proizvoda kot so npr. aroma, okus, velikost in obstojnost mehurčkov, bakterije. V tradicionalni šampanjski metodi, ko vinu dodamo saharozo in kvasovke za sprožitev sekundarne fermentacije, npr. v španskih Cavah že po preteku 10 mesecev niso več našli kvasovk, izolirali pa so preko 600 različnih po Gramu negativnih in po Gramu pozitivnih bakterij, ob tem da se prve kmalu umaknejo drugim, ki nato prevladujejo v penini po 17. mesecu. Prav rast in kasneje razpad (liza) teh bakterij prispevata ključne senzorne lastnosti za Cave, poročajo omenjeni avtorji.

Prav iz istega vira in čeprav avtor ni povsem razviden je najbrž »zakrivil« naslednji prispevek o novih antibiotikih Jeffrey L. Fox, urednik rubrike Current News pri ASM News (isti link kot zgoraj, str. 353). Ameriška agencija za hrano in zdravila (FDA) je odobrila uporabo antibiotika s širokim spektrom tigeciklin (Tygacil), iz proizvodnje Wyeth iz Madisona, N.J., s katerim naj bi zdravili zahtevne abdominalne in kožne infekcije pri odraslih. Ob intravenozni aplikaciji je antibiotik učinkovit proti različnim po Gramu pozitivnim in negativnim bakterijam, celo proti sevom Staphylococcus aureus, rezistentnim na meticilin (MRSA). Ta poliketidna spojina je prvi glicilglicil antibiotik, ki je dobil soglasje FDA in je analog tetraciklina ter je prav tako bakteriostatski inhibitor beljakovinske sinteze. V drugem primeru pa sporočajo iz National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) v Bethesdi, Md. ter v TB Alliance iz New Yorka, N.Y., o pričetku kliničnega testiranja antibiotika z oznako PA-824. Ta baktericidni nitroimidazopiran naj bi bil namenjen zdravljenju tuberkuloze. V predkliničnem testiranju je namreč pokazal učinkovitost proti hitro in počasi rastočim ter sevom Mycobacterium tuberculosis odpornim za več antibiotikov. Raziskovalci predvsem upajo, da bodo tako skrajšali dolgotrajna zdravljenja značilna za to obolenje.

Ni komentarjev:

Objavite komentar