28 september, 2015

Mikrobizem teroirja

Lokalni vinogradniški pogoji, Francozi so za to uveljavili pojem "teroir", pomembno (so)določajo vinski karakter. Tehtnih znanstvenih razlag za vlogo posameznih določevalcev pri oblikovanju vinskega fenotipa žal ni posebno veliko. Zdaj pa so raziskovalci v novozelandskem Aucklandu vendarle dodali konkretnejšo potrditev, da lokalna mikrobna sestava kvasovk v fermentaciji sauvignona povzroči določljivo razliko.

26 september, 2015

Stanje antibiotikov v 2015


Na vprašanja: Kakšno je trenutno stanje v rabi antibiotikov in odpornosti nanje pri človeku in živalih v svetu? V deželah z nizkim in srednjim dohodkom? Kakšni pristopi na nacionalni strani lahko pomagajo državam v borbi proti odpornosti na antibiotike?  dobite odgovore v publikaciji "The State of the World's Antibiotics, 2015", ki jo najdete v prostem dostopu na strani CDDEP.
The State of the World's Antibiotics, 2015

What is the current state of antibiotic use and resistance in humans and animals around the globe? In low- and middle-income countries? What national-level strategies can help countries combat antibiotic resistance? - See more at: http://cddep.org/publications/state_worlds_antibiotics_2015#sthash.5H0jyT1E.dpuf
What is the current state of antibiotic use and resistance in humans and animals around the globe? In low- and middle-income countries? What national-level strategies can help countries combat antibiotic resistance? - See more at: http://cddep.org/publications/state_worlds_antibiotics_2015#sthash.5H0jyT1E.dpuf
What is the current state of antibiotic use and resistance in humans and animals around the globe? In low- and middle-income countries? What national-level strategies can help countries combat antibiotic resistance? - See more at: http://cddep.org/publications/state_worlds_antibiotics_2015#sthash.5H0jyT1E.dpuf
What is the current state of antibiotic use and resistance in humans and animals around the globe? In low- and middle-income countries? What national-level strategies can help countries combat antibiotic resistance? - See more at: http://cddep.org/publications/state_worlds_antibiotics_2015#sthash.5H0jyT1E.dpuf
What is the current state of antibiotic use and resistance in humans and animals around the globe? In low- and middle-income countries? What national-level strategies can help countries combat antibiotic resistance? - See more at: http://cddep.org/publications/state_worlds_antibiotics_2015#sthash.5H0jyT1E.dpuf
What is the current state of antibiotic use and resistance in humans and animals around the globe? In low- and middle-income countries? What national-level strategies can help countries combat antibiotic resistance? - See more at: http://cddep.org/publications/state_worlds_antibiotics_2015#sthash.5H0jyT1E.dpuf

Mikrobni oblak

Vsi, ki z zanimanjem spremljamo raziskovanje človekovega mikrobioma se bomo morali navaditi na novo sintagmo, ki se uveljavlja v tem področju. Govorim o geslu "mikrobni oblak", ki predstavlja mikrobni prispevek posameznika v ozračje bivalnega okolja. Obširneje o tem govorijo raziskovalci s prvim avtorjem Humans differ in their personal microbial cloud", ki je tudi prostodostopen v PeerJ bazi. Avtorji opozorijo na različne vidike pomena raziskav mikrobnega oblaka, tako v epidemiološkem, ekološkem kot ne nazadnje forenzičnem kontekstu vnosa mikroorganizmov personalnega mikrobioma v okolje. V odličnem podkastu o tej tem spregovorijo tudi J. Meadow, J. Eisen in N. Stockton.  

22 september, 2015

Odprto drevo življenja

Preko vikenda se je na spletu pojavil  prvi osnutek digitalnega  “drevesa  življenja” v katerem raziskovalci predstavljajo, kaj vemo o pribl. 2,3 milj. poimenovanih organizemskih vrstah in kako so te med seboj povezane. Projekt je poskus uveljavitve koncepta odprte znanosti, saj so k sodelovanju povabljeni vsi, ki razpolagajo s podatki o novoodkritih organizmih. Razen tega pa seveda s svojo prosto spletno dostopnostjo promovira odprti dostop do, za številne vede, pomembnih podatkov. Podrobnosti o nastajanju in izvedbi projekta najdemo tudi na lastnem blogu.