28 maj, 2006

Še en mikrobiološki blog

Najbrž bom tudi sam kdaj objavil kakšno novico na katero me bo opozoril blog Complex Medium, svetujem pa tudi vam občasen obisk. Blog je namreč namenjen, kot pravi avtor Ewen M. Callaway prelomnim, privlačnim in podcenjenim novicam iz mikrobiologije in o nalezljivih boleznih.

Hitro odkrivanje ptičje gripe

Kot lahko preberemo v BMC Infectious Diseases je na voljo nova hitra metoda za odkrivanje ptičje gripe. Uporabljena je tehnika PCR v realnem času (real-time PCR), metoda, ki zagotavlja dokaz virusa v 15 minutah. Članek lahko preberete tudi v polnem tekstu.

25 maj, 2006

Reproduktivni parazitizem

Naj prevedem povzetek zanimivega članka, ki poroča o tristranski povezavi bakterije, bakteriofaga in artropoda in odkriva markanten pojav t. i. reproduktivnega parazitizma. Članek je avtorstvu Seth R. Bordensteina in sod. na voljo v odprtem dostopu v reviji PLOS Pathogens pod naslovom »The Tripartite Associations between Bacteriophage, Wolbachia, and Arthropods«.
Povzetek: Simbiontske bakterije, ki se prirojeno prenašajo po materini strani so pogoste med kopenskimi nevretenčarji. Te bakterije okužijo celice reproduktivnih tkiv in lahko imajo pomembne evolucijske in razvoje  posledice za gostitelja.  Pogosto ti prirojeni simbionti vzpostavijo z gostiteljem ugodno razmerje, vendar lahko nekatere vrste sebično spremenijo razmnoževanje nevretenčarja tako da povečajo število okuženih ženskih organizmov (ki so prenašalni spol za bakterijo) v populaciji. Bakterijsko povzročene motnje te vrste so pogin moških organizmov, feminizacija, izzivanje partenogeneze in citoplazemska nekompatibilnost in jih s skupnim imenom imenujemo »reproduktivni parazitizem«. V članku raziskovalci dokazujejo, da je povezava med v biosferi najbolj razširjenim reproduktivnim parazitom bakterijo Wolbachia in parazitsko oso prizadeta z mobilnim elementom – temperatnim bakteriofagom bakterije. V nasprotju z nedavnim poročanjem, ki nakazuje, da naj bi bakteriofag WO-B izzval reproduktivni parazitizem, kvantitativne in ultrastrukturne analize naših avtorjev kažejo, da so litični fagi WO-B letalni in so torej povezani z zmanjševanjem gostote bakterij Wolbachia in z reproduktivnim parazitizmom. Na osnovi svojih podatkov avtorji predlagajo t. i. model fagne gostote po katerem razvoj litičnih fagov specifično vodi v redukcijo in ne v indukcijo reproduktivnega parazitizma. Študija je med prvimi raziskavami, ki kaže na to, da so litični bakteriofagi zamenljivo povezani z gostoto in fenotipom obligatne znotrajcelične bakterije.          

24 maj, 2006

Predavanje

Glede na ugodne odzive na neko prejšnje vabilo tudi tokrat izkoriščam blogovsko pot za obveščanje in vabilo na predavanje NITROGEN FIXATION AND HYDROGEN METABOLISM IN CYANOBACTERIA. Predaval bo prof. dr. Hermann Bothe iz Univerze v Koelnu (Nemčija). Predavanje bo v petek, 26. 5. 2006 ob 11. uri v Biološkem središču, Večna pot 111 v Ljubljani, predavalnica P5. Na predavanje vabi Katedra za mikrobiologijo Oddelka za živilstvo Biotehniške fakultete UL.

19 maj, 2006

Prokariont, da ali ne?

Morda bo potrebno opustiti pojem »prokariont« in koncept binarne delitve živega sveta na ločnici prokarionti/evkarionti. K temu nas nagovarja Norman R. Pace v nedavnem zapisu v reviji Nature. Pojem ni primeren kot taksonomska opredelitev in tudi ne kot evolucijski kazalec. Ostal bi lahko kvečjemu kot opis stanja jedrovine, ki je ne ovija jedrna membrana. Ne pripomore pa k prepoznavi celične evolucijske razvojne poti. Spoznanje o treh temeljnih organizemskih skupinah, kot nam jih razkriva analiza genov ribosomske RNK: Bacteria, Eukarya in Archaea, v časovnem traku ne omogoča uporabe prokariontsko/evkariontskega evolucijskega zaporedja. Ni mesta za enotno (monofiletsko) skupino, ki bi ji lahko dali nalepko prokarionta. Povezovanje bakterij in arhej na imenovalcu primerljive organizacije jedrovine zavaja, ko skuša izraziti filogenetsko povezanost. Arheje so veliko bolj sorodne z evkarionti kot z bakterijami. (Kolegu Odiču hvala ker me je opozoril na članek).

15 maj, 2006

Biomasa za gorivne celice

Energetska prihodnost je vedno resnejša skrb nacionalnih gospodarstev, alternativni energetski viri so znova visoka prioriteta R&R načrtov razvitega sveta. Med številnimi rešitvami izrabe odpadne biomase v energetske namene postaja vse zanimivejše njeno izkoriščanje v gorivnih celicah. O tem nas obveščajo novičke v reviji Scientific American in nas tudi napotijo na originalne članke: >tukaj , >tukaj in >tukaj.  

13 maj, 2006

Magnetotaksija

Magnetotaktične bakterije so nedvomno presenetljiv mikroben fenom, zlasti ker ni mogoče zlahka pojasniti razlogov njihovega obnašanja. Nekaj o tem pojavu lahko preberemo v blogu Afarensis, dodan je tudi slikovni material in še povezava do članka v reviji Science. Mene pa zopet muči jezikovna dilema: ali »taksija« ali »taksa«? V Mikrobiološkem slovarju SMD imamo »taksija« (glej npr. kemotaksija).

02 maj, 2006

Od dalec...

Naj se svojim pridnim dopisovalcem in komentatorjem opravicim za daljsi presledek med javljanji in tudi za to, da v zadnjem tednu nisem izbrskal nobene novice. Razlog je, ker se oglasam iz nekoliko oddaljene lokacije - trenutno sem v San Franciscu in ker sem zelo "zaposlen" s prestevilnimi obveznostmi - o tem nekaj vec, ko se vrnem. Je pa prijetno na taksno razdaljo ostati v stiku z domaco "siblogarsko" sceno. Svoje studente(ke) pa naj ponovno spomnim, da se neusmiljeno bliza datum oddaje seminarjev!