24 maj, 2015

Popularnost CRISPR/CAS9 samo raste

Sistem CRISPR/CAS9 se vse bolj uveljavlja pri poseganje v genomsko strukturo, tako za analitične kot terapevtske namene. Tekst Sternberga in Doudne nam prijazno predstavi osnove tega molekularnega orodja. Ob tem pa vse pogosteje srečujemo tudi opozorila o etičnih vidikih nove tehnologije.