25 februar, 2006

Nanocevke kot biosenzorji

Ogljikove nanocevke naj bi postale obetaven material za pripravo biosenzorjev. Skupina raziskovalcev na Univerzi Illionois Urbana-Champaign, ki jo vodi prof. Michael Strano preskuša nekatere od rešitev. Kot povzema ScienceDaily poročajo v reviji Science o možnosti, da bi z nanocevkami, prekritimi z DNK, lahko odkrivali specifične molekularne vzorce. Z naslojitvijo enotračne DNK na nanocevke bi pridobili senzor s katerim bi lahko ciljno odkrivali dele komplementarne DNK v celicah ali v okoljskih vzorcih. Po vezavi komplementarne DNK na DNK senzorske nanocevke (pojav hibridizacije), se namreč naravna bližnja infrardeča fluorescenca nanocevk zaznavno spremeni. Podobno rešitev je že pred časom ta skupina predlagala tudi za pripenjanje encimov na nanocevke, ki bi jih nato kot biosenzorje vstavili v tkivo in bi služile npr. za dokazovanje ravni glukoze.

Vitamin D in tuberkuloza

Vitamin D sodeluje v vzpostavljanju ključnega protimikrobnega odziva proti Mycobacterium tuberculosis pri človeku, kot poroča Science in povzema The Scientist. Ugotovitev razloži, zakaj so Afroameričani, ki imajo nižjo raven vitamina D, bolj občutljivi za tuberkulozo.

18 februar, 2006

Zakonitosti epidemijČas aviarne influence je naklonjen spraševanju o zakonitosti epidemičnega razširjanja obolenj. Zato ni nepričakovano, da je veliko pozornosti zbudilo nedavno sporočilo nemških raziskovalcev  D. Brockmanna, L. Hufnagela in T. Geisela, ki so uporabili spletno stran, s katero si v Ameriki krajšajo čas radovedneži, ko spremljajo pot svojih dolarskih bankovcev po deželi, za analizo potovalnih navad ljudi na osnovi gibanja denarja v obtoku. Govorim o spletni strani Where's George, kjer lahko vnesete številke svojih dolarskih bankovcev, ki jih dajete v obtok in nato iz sporočil drugih spletnih udeležencev o ponovnem pojavljanju istih številk lahko ugotovite kam je zašel vaš nekdanji bankovec. Seveda je intenzivnost gibanja oz. potovalne navade prebivalstva danes tesno povezana z razširjanjem nalezljivih bolezni.

16 februar, 2006

Aktualno o aviarni influenci

Če želite spremljati trenutno dogajanje o ptičji gripi pri nas, potem velja občasno pogledati nekatere aktualnejše splete doma in na tujem. Najprej seveda skok na splet Urada vlade za informiranje oz. na njegova Sporočila za javnost. Na straneh Ministrstva za zdravje in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano boste v rubrikah Aktualno ali Novice sproti obveščani o vsem najnovejšem in prav tako v podobni rubriki na straneh Inštituta za varovanje zdravja RS in Veterinarske uprave RS. Trenutno so v Evropski uniji ugotovili ali oznanili sum prisotnosti ptičje gripe v šestih članicah: 11. februarja 2006 v Grčiji, 12. februarja v Italiji in prav tako 12. februarja v Sloveniji, 14. februarja v Avstriji in Nemčiji in 15. februarja 2006 na Madžarskem. Laboratorij v Padovi, ki pa ni evropski referenčni laboratorij, je tako pri pticah iz Italije kot iz Slovenije potrdil prisotnost zloglasnega virusa H5N1. Na spletnih straneh EU lahko novice o ptičji gripi oz. aviarni influenci spremljamo >tukaj, nekoliko obsežnejšo informacijo pa najdemo >tukaj. O prehranski varnosti živil živalskega vira beremo lahko na straneh Food Safety – From the Farm to the Fork s povezavami tudi do aktualnih novic o aviarni influenci. Druge aktualne spletne strani v Evropi so še: The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), European Food Safety Authority (EFSA) in seveda splet World Health Organization (WHO) oz. njenega Evropskega urada z novicami o aviarni influenci. In tu so še strani European Influenza Surveillance Scheme (EISS), spletna stran EU Direktorata za zdravje z informacijami o gripi in evropska služba EuroGROG pa splet Svetovne organizacije za zdravje živali OIE in spletna stran Oddelka za kmetijstvo pri organizaciji FAO. Seveda pa v nobenem primeru ne gre brez informacij in ekspertize ameriških Centrov za kontrolo in preprečevanje bolezni CDC ter britanske Veterinary Laboratories Agency, kjer v referenčnem laboratoriju VLA v Weybridgu potrjujejo tudi sum ptičje gripe pri poginulih labodih iz Slovenije.

(Sveža vest: pravkar je RTV Lj. sporočila, da je pri preiskanem "slovenskem" labodu bil ugotovljen visokopatogeni virus aviarne influence H5N1; v oddaji Trenja na PopTV pa so povedali, da je mogoče na spletni strani Kliničnega Centra v Ljubljani najti nekaj pomembnih informacij o ravnanju javnosti v pogojih ogroženosti zaradi aviarne influence: >1, >2, >3, !)

14 februar, 2006

Spolno v. nespolno...

Na spletni strani McMaster University, med novicami, lahko preberete zanimivo predstavitev spolnega razmnoževanja pri glivah: tudi o prednostih in slabostih te evolucijske prilagoditve…

08 februar, 2006

Še o ptičji gripi

Sprotno, na trenutke zelo dramatično, spremlja problematiko infektivnih bolezni, zlasti ko v zadnjem času več govori o ptičji gripi, avtor bloga Dottore Pesta.    

Intervju o bioterorizmu

Na blogu znane ameriške Mayo klinike boste našli poučen intervju s Franklinom Cockerillom III, zdravnikom mikrobiologom in infektologom o bioloških bojnih sredstvih in bioterorizmu.

07 februar, 2006

Nova revija in novo ocenjevanje

Založnik odprtega dostopa BioMed Central je pričel izdajati novo revijo Biology Direct. V uredniškem prispevku E. V. Koonin in sod. najavljajo revijo, ki bo objavljala različne znanstvene žanre, od kratkih prispevkov, originalnih raziskovalnih člankov, hipotez do revijalnih pregledov iz celotnega spektra biologije. Posebnost pa predstavlja odločitev založnika, da bo revija odprta še na nek drug način. Prispevki bodo namreč presojani s t. i. odprtim ocenjevanjem z vrstniki (»peer review«) in ocene bodo z imeni ocenjevalcev objavljene skupaj s članki. Uredniki obljubljajo, da bodo objavili tudi članke npr. s tremi negativnimi ocenami, če bodo presodili o smiselnosti takega koraka in če se bo avtor strinjal, da objavijo delo pod takimi pogoji.

05 februar, 2006

Z matematiko podprta epidemiologija

Mešani raziskovalni skupini Harvard Medical School in Harvard Pilgrim Health Care je ena od agencij NIH odobrila zajetno projektno nalogo za razvoj zmogljivih matematičnih in statističnih modelnih tehnik za odkrivanje in spremljanje izbruhov infekcijskih bolezni, ki se bodisi pojavijo naravno ali kot posledica namernega bioterorističnega napada.