29 september, 2005

Bakterijska variabilnost

Primerjalno določanje nukleotidnega zaporedja bakterij odkriva veliko variabilnost njihovih genomov z izvorom v horizontalnem genskem prenosu. Nedavni članek H. Tettelina in sod. v PNAS (vol. 102, 2005, str. 13950-13955) odkriva, da kažejo posamezni sevi patogene Streptococcus agalactiae tolikšno gensko raznolikost, da tudi določanje zaporedja več sto genomov ne bi razkrilo celotne različnosti za posamezno vrsto. Kot povzema avtorje prispevek v The Scientistu je najbrž večji del te variabilnosti povzročen s horizontalnim genskim prenosom in infekcijami z bakteriofagi. Po Tettelinovi primerjalni študiji genomov osmih sevov omenjene bakterijske vrste iz različnih izolacij je pri vseh sevih ohranjenega 80% genoma streptokokov skupine B, kamor sodi tudi S. agalactiae, med tem ko je preostalih 20% genoma bodisi zaporedje, ki ga najdemo tudi pri posameznih drugih sevih iz primerjave ali pa je povsem unikatno za določen sev. O podobni genski variabilnosti poročajo že Blattner in sod. za bakterijo Escherichia coli v članku, ki je že v odprtem dostopu.

Ni komentarjev:

Objavite komentar