25 marec, 2007

Ohranjanje pluripotentnosti embrionalnih izvornih celic (EIC)

Embrionalne izvorne celice (EIC) predstavljajo za prihodnost regenerativne medicine pomembno upanje. Vendar se ob etičnih problemih kot resno dodatno težavo navaja tudi njihovo gojitev in ohranjenje pluripotentnosti teh celic t. j. da se ne diferencirajo in tako ohranijo sposobnost kasnejšega razvoja v katerokoli tkivo ali organ. Za ta namen jih gojimo na mišjih fibroblastih, t.i. skrbniških celicah. Te celice EIC trajno zagotavljajo biokemijske signale, ki preprečijo diferenciacijo, so pa izvor drugih težav, ki omejujejo uporabnost EIC (npr. kontaminacijo EIC z mišjimi glikoproteini, kar ob uporabi EIC nato lahko izzove močan imunski odziv). Zdaj pa poročajo raziskovalci (objava M. Kahna in sod. v Proceedings of the National Academy of Sciences v prejšnjem tednu), da jim je uspela izolacija majhne molekula IQ-1, ki lahko prepreči spontano diferenciacijo EIC. To odkritje ima lahko izjemen pomen za nadaljni razvoj EIC do njihove klinične aplikacije.

Ni komentarjev:

Objavite komentar