05 marec, 2007

A. baumannii v Iraku

Acinetobacter baumannii je patogena bakterija, ki povzroča oportunistične infekcije, pogosto hospitalnega izvora. V zadnjem času poročajo o velikih težavah s tem mikroorganizmov pri ranjencih v Iraku zlasti ko gre za seve, ki so zelo odporni proti številnim antibiotikom. S poglobljenimi študijami genoma tega organizma skušajo predvsem razložiti pomen in oblike prenosa t. i. "otokov patogenosti" med različnimi mikrobnimi skupinami po poti horizontalnega genskega prenosa.

Ni komentarjev:

Objavite komentar