10 marec, 2007

Novim antibiotikom na sledi

Penicilin vemo, da ima izjemno pomembno vlogo v protimikrobni oz. v protiinfekcijski zaščiti, ne nazadnje ker inspirira raziskovalce pri iskanju novih protimikrobnih sredstev. Njegova bistvena prednost je, da je minimalno toksičen za višje organizme, zahvaljujoč posebnemu načinu delovanja na mikroorganizme. Njegov protibakterijski mehanizem temelji namreč na sesutju bakterijske celične stene, ki je brez strukturne primerljivosti v evkariontskih celicah. Odtod tudi netoksičnost penicilina za evkariontske celice. Zdaj na podobnih načelih učinkov na bakterijsko celično steno iščejo nove antibiotske molekule, kot poročajo raziskovalci na HHMI. Eden od encimov, ki sodeluje pri gradnji bakterijske celične stene tako da iz glikolipidne strukture lipida II odvzema sladkorje za gradnjo celične stene je najresnejši kandidat za cilj antibiotika, ki bi s simulacijo lipida II blokiral encimsko funkcijo in s tem onemogočil sestavljanje celične stene.

Ni komentarjev:

Objavite komentar