10 marec, 2007

Metaanaliza v podporo terapije septičnega šoka

Metaanaliza je statistična metoda v kateri uporabimo za vrednotenje zanesljivosti hipoteze primerjavo večjega števila študij na izbrano temo. Nedavna metaanalitična študija (povzemam po Fleming forumu) ugotavlja, da je preživetje pacientov s sepso, ki so prejemali poliklonsko i/v imunoglobulinsko terapijo ugodnejše v primerjavi z bolniki, ki so dobili placebo ali so bili brez take terapije.

Ni komentarjev:

Objavite komentar