02 september, 2006

Etomikrobiologija?

V nedavnem uvodniku "Obnašanje, razpoloženje in mikrobi" društvene revije ASM "Microbe" prof. Moselio Schaecher (najbrž malo za šalo in malo za res) predlaga uvedbo pojma in področja raziskovanja "etomikrobiologija". Ukvarjalo naj bi se s spremembami v obnašanju, ki so posledica mikrobne infekcije. V interdisciplinarnem orkestru bi lahko sodelovali etologi, nevrologi, psihologi, imunologi in mikrobiologi. Za ilustracijo povzemam iz njegovega članka zanimiv primer spremenjenega obnašanja pri podganah, okuženih s parazitom Toxoplasma gondii. Okužene podgane namreč izgubijo prirojen odpor proti vonju mačk. Parazit, katerega končni gostitelj je podgana, za zaključek svojega življenjskega ciklusa potrebuje mačko. Torej spremenjeno obnašanje podgan zagotovlja reprodukcijo parazita. Za pojav se je uveljavil pojem "parazitska manipulacija" in je lahko neposredna posledica vpliva parazita na živčni sistem gostitelja. Značilen primer je steklina, ki se prenaša s slino in povzroči, da bolna žival postane napadalna in z ugrizom okužuje nove žrtve.     

Ni komentarjev:

Objavite komentar