07 julij, 2007

MikroRNA

MikroRNA (miRNA) so majhni delci  nekodirajoče RNA (21 do 23 nukleotidov v dolžino), ki jih najdemo pri živalih, rastlinah in virusih in urejajo izražanje genov tako da se "vmešavajo" v delovanje sporočilne RNA. Raziskovalci so odkrili pri sesalcih veliko število miRNA, vendar slabo poznamo in razumemo raven ekspresije in specifičnosti teh molekul (Melissa Lee Phillips). Zdaj so v reviji Cell objavili atlas eksprimirane sesalske miRNA pri čemer ugotavljajo, da je za veliko večino miRNA odgovornih sorazmerno malo miRNA genov in tudi da je le malo miRNA specifične za posamezna tkiva ali celične tipe.

Ni komentarjev:

Objavite komentar