22 julij, 2007

Genomika posamezne mikrobne celice

Znana in brez dvoma ena večjih omejitev v preučevanju mikrobnih ekosistemov je nemoč pri gojenju nekaterih mikroorganizmov ko posledično ne uspemo pridobiti potrebnih količin dednega materiala za genomske študije. Nedvomno molekularne metode, s katerimi dokazujemo celoto dednih naborov organizmov v ekosistemu in jih danes učinkovito uveljavlja metagenomika, pomembno premagujejo omenjeno težavo. Niso pa zanemarljivi alternativni pristopi in eden od teh je iniciativa določevanja genomov posameznih mikrobnih celic (angl. "Microbial Single Cell Genomics" - MSCG), s katero obidemo stopnjo gojitve mikrobih celic. V izvedbi izkoriščamo mikroskopske preparativne in nanotehnološke postopke. Upati je mogoče, da bo ta pristop omogočil, da iz podatkov funkcijske celovitosti, ki jo nudijo metagenomski podatki, izdvojimo prispevek, ki ga v ekosistemu imajo posamezne mikrobne vrste.

Ni komentarjev:

Objavite komentar