13 april, 2008

Celuloliza v rastlini

Prof. Mariam Sticklen iz Univerze Michigan State je pri iskanju možnosti za izkoriščanje odpadne rastlinske biomase ubrala zelo posebno pot. Kot pravi v sporočilu: "... da lahko lignocelulozno biomaso pretvorimo v etanol jo je potrebno najprej obdelati, da odstranimo lignin in tako omogočimo dostop encimom do polisaharidov. V tem poročilu je predstavljen spremenjen način biosinteze lignina, ki zmanjšuje potrebo po predhodni obdelavi in prikazani so rezultati spremembe genoma koruze, tako da sama proizvaja potrebne encime za presnovo celuloze v koruzni biomasi do sladkorjev primernih za fermentacijo. Uporabljeni (in v rastlino vključeni, dodal FVN.) so encimi: endo-celulaza termofilne bakterije Acidothermus cellulolyticus , eksocelulaza glive Trichoderma reesei in beta-glukozidaza vampne bakterije Butyrivibrio fibrisolvens. Transgena koruzna rastlina proizvaja te encime zgolj v listih in steblih in jih skladišči v znotrajceličnih razdelkih (vakuolah). Tako je preprečeno, da bi hidrolitični encimi motili citoplazemske funkcije ali razgradili polisaharide rastlinske celične stene preden je rastlina požeta in pripravljena za obdelavo. Tako je zagotovljen tudi povečan obseg sinteze encimov v rastlini."

Sliši se kot znanstvena fantastika in prav zanimivo bo spremljati nadaljnjo usodo te koruze, ki so ji dali ime Spartan Corn III.

Ni komentarjev:

Objavite komentar