13 april, 2007

Mycobacterium bovis pri ljudeh

Med  mikobakterijami je Mycobacterium tuberculosis (M. tb.) najpogostejši povzročitelj tuberkuloze pri ljudeh. Precej redkeje jo povzroča M. bovis (M.b.), čeprav vedno ni bilo tako. V splošnem velja, da se okužba z M. tb. prenaša  od človeka na človeka, medtem ko se z M. b., za katero že ime izdaja, da je njen poglavitni gostitelj govedo, okužimo s prenosom od živali, največkrat z neustrezno higiensko obdelanim mlekom. Včasih, ko še ni bila uveljavljena obvezna pasterizacije tržnega mleka je bilo takih prenosov več kot danes, kasneje pa so bili bolj izpostavljeni takemu prenosu kvečjemu ljudje, ki so profesionalno pogoste bili v stiku z bolnim govedom: živinorejci, veterinarji in delavci v klavnicah, vendar je tega le 1% vseh primerov tuberkuloze. Prenos M. b. iz človeka na človeka je izjemno redka in pravzaprav nenavadna možnost. In vendar so nedavno zaznali prav tak primer v Birminghamu v Veliki Britaniji, kjer so v obdobju treh let obravnavali šest primerov obolenja, ko se je prenos zgodil med ljudmi, ki so sicer bili v pogostejšem kontaktu. Štirje pacienti so pri tem imeli oslabljen imunski sistem bodisi zaradi infekcije s HIV virusom, zaradi diabetesa ali zaradi zlorabe alkohola in steroidov, kar so bili razlogi posebne občutljivosti za okužbo. Ta primer seveda opozarja, da pa je okužba z M. b. lahko večji problem v področjih z večjo pogostostjo HIV okužb in kjer tudi okužbe živali z M. b. niso ustrezno obvladane, kot je to primer npr. s subsaharsko Afriko.

Ni komentarjev:

Objavite komentar