14 april, 2007

Mikrobni genomi in DOE

Ameriški Department of Energy (DOE) zdaj že deseto leto podpira enega najambicioznejših projektov odkrivanja mikrobnih genomov v svetu. V svojem Joint Genome Institute (JGI), na ključni lokaciji v kalifonijskem Walnut Creeku, je na voljo 25% vseh svetovnih laboratorijskih kapacitet za sekvenciranje mikrobnih genomov. Samo v lanskem letu so z ekipo 270 zaposlenih določili zaporedje 80 mikrobnih genomov, kar je navrglo okoli 316 megabaznih parov prepoznane mikrobne DNK. Ta trenutek je znanih 414 popolnih bakterijskih sekvenc (110 iz JGI) in 31 arhejskih sekvenc (31 iz JGI). Samo na JGI imajo za naslednje petletno obdobje v načrtu sekvenciranje 2.000 mikrobnih genomov, ker pa se istočasno strmo vzpenja učinkovitost analiznih metod bo to število nedvomno preseženo. Seveda vodilo inštitucije ni zgolj akademska radovednost; značilen primer je nedavno sekvenciranje kvasovke Pichia stipitis, ki je znana po doslej največji učinkovitost mikrobne razgradnje ksiloze (sestavina lignoceluloze), kar ima seveda izrazit pomen pri iskanju učinkovitejše proizvodnje etanola iz biomase (povzeto po reviji Microbe).

Ni komentarjev:

Objavite komentar