04 april, 2006

Probiotiki

Kontrola kvalitete probiotični izdelkov

Eden od simpozijev letošnjega 158. rednega srečanja britanskega društva za splošno mikrobiologijo (Society for General Microbiology – SGM) je bil posvečen mikroorganizmom v prebavilih v povezavi z zdravjem. Znaten del referatov in plakatnih predstavitev je obravnaval različne vidike uveljavljanja probiotikov, prebiotikov in sinbiotikov (pazi: prihaja od »synbiosis«!).

Današnja stopnja znanja v vprašanjih probiotičnih dodatkov omogoča in bi torej morala zagotoviti kupcu nekatere ključne podatke in preveritve učinkovitosti prodajanih in reklamiranih izdelkov s probiotičnim učinkom.

Dva ključna podatka sta v ponudbi probiotičnih izdelkov oz. v njihovi promociji posebno pomembna: (a) učinkovitost dodatka ali dodatkov (npr. pri sinbiotični rabi) v smeri zdravstvenih in organoleptičnih lastnosti, ki jih proizvajalci zagotavljajo in seveda podatek o (b) vrsti in količini živih mikroorganizmov dodanega probiotičnega seva s specifično lastnostjo. Na videz je nekoliko lažje zadostiti drugi zahtevi, vendar pa konvencionalna mikrobiološka analitika tega zagotovila ne daje, saj v analitiki še niso v uporabi metode določitve mikrobne vrste, sploh pa ne specifičnega probiotičnega seva s posebnimi lastnostmi v aktualni koncentraciji. Še težavnejša pa je zadostitev zahteve po dokazljivem nutracevtskem učinku dodanega mikroorganizma, saj ta zahteva preveritev, ki je primerljiva s kliničnim testiranjem zdravil. Znaten del takega preverjanja je danes dosegljiv z metodami, ki jih zaenkrat najdemo v raziskovalnih laboratorijih, bi pa morali preiti v redno uporabo, če želi zakonodaja splošno zahtevo po preverjanju deklarirane lastnosti živila zagotoviti in ohraniti. Na voljo so danes metode preverjanja: kompetitivnega izključevanja patogenih mikroorganizmov iz prebavnega trakta, protirakovega delovanja za določene skupine rakovih bolnikov kot je npr. rak debelega črevesa, genotoksičnih učinkov sestavin živila, povečanja imunske zaščite uporabnika pripravka ipd.

Ni komentarjev:

Objavite komentar