16 julij, 2011

GS živali še daleč od prehranskega trga

Medtem, ko so gensko spremenjene (GS) rastline v številnih državah pomemben del proizvodnih kapacitet v zagotavljanju tako industrijskih rastlin kot prehranskih virov, podobnega prodora GS organizmov v živinoreji ne najdemo. Prispevek v LabSaints, potem ko našteje nekatere primere, ko so uporabili tehnike genskega prenosa pri živalih za doseganje rejsko zanimivih lastnosti (hitro rastoči atlantski lososi, prašiči z reguliranim izločanjem fosforja v iztrebkih in ribe s povečano odpornostjo proti obolenjem) predstavi tudi razloge, čemu še ni uspelo legalizirati dovoljenj za komercializacijo teh živali oz. ustreznih prehranskih produktov. 

Ni komentarjev:

Objavite komentar