26 november, 2010

Človekovo mesto

Tokrat predlagam, da sprejmemo igro, ki nam jo ponuja revija Discover in si v obliki urbane metafore Človekovega mesta (Humanville) ogledamo naš mikrobiom. Pojem “mikrobiom” se je danes uveljavil za “predstavitev vseh mikroorganizmov, njihovih genestkih elementov (genomov) in okoljskih interakcij v definiranem okolju (wikipedija).

Članek na simpatično poljuden način predstavi značilno razliko v mikrobiomih tudi sorodnejših organizemskih vrst in uveljavi tezo, da je  njihova sestava v pomembnem delu odvisna od vrstne narave osebka. Raziskave mikrobnih združb Goriljega mesta, Šimpanzjega mesta in Bonobovega mesta kažejo značilna odstopanja od mikrobioma Človekovega mesta in odražajo evolucijsko pogojen razvoj gostiteljev.

Ni komentarjev:

Objavite komentar