19 april, 2009

Zgodnji zapisi o mikrobih

Med zgodnješimi zapisi v slovenskem jeziku o mikroorganizmih je gotovo poglavje o bakterijah v knjigi Martina Cilenška “Naše škodljive rastline v podobi in besedi”. V delu, ki je izšlo leta 1892 pri Mohorjevi družbi v Celovcu najdemo med krdeli, kot avtor zanimivo poimenuje obravnavane rastlinske skupine, prve obdelane “Rastline škodljive (nevarne) človeku in večinoma tudi živini njegovi: Bakterije”.

Takratno razvrščanje jih je umeščalo med rastline, kar ne preseneča, saj je dolgo trajajoča predstava, da gre za organizme rastlinskega sveta tudi razlog za še danes pogost govor o mikrobni flori. Ali kot preberemo v Cilenškovem tekstu: ”Te nevidne sovražnike imenujemo bakterije, ktere niso, kakor so sprva zavoljo njihove pregibljivosti mislili, živali, temveč rastlinice, ktere prištevamo glivam.”

Ni komentarjev:

Objavite komentar