20 april, 2009

Čiščenje odpadnih vod z vzporednim tveganjem

Da se osnovnemu namenu pri čiščenju odpadnih vod, ki, kot vemo, je odstranjevanje onesnaženja, pridružijo lahko tudi nezaželene posledice, se jasneje kaže v novejšem času. V procesu čiščenja se lahko namreč namnožijo posebno neugodni, na antibiotike odporni mikroorganizmi. Zaradi ugodnih pogojev rasti v obilju hranil se mikrobi v procesnih stopnjah čiščenja izjemno hitro razmnožujejo, kar pa istočasno pomeni, da se lahko v populaciji hitro razširijo geni antibiotske rezistence, zlasti še, če se v odplakah znajdejo ostanki antibiotikov, kar zagotavlja selektivno prednost prav mikrobom z izraženo odpornostjo na antibiotike. V raziskavi o kateri piše Scientific American so ugotovili, da so ob izpostavljanju mikrobne združbe antibiotskemu koktailu v predhodnih fazah čistilnega procesa po tretji stopnji čiščenja sicer ugotovili pomembno zmanjašanje skupnega mikrobnega števila, da je pa bil delež na antibiotike odpornih mikroorganizmov ob izpuščanju vode v reko precej višji kot v vzorcih rečne vode odvzetih iznad čistilne naprave.

Ni komentarjev:

Objavite komentar