16 junij, 2007

Bratomorne bakterije

Na zanimiv način nam predstavi Schaechter pnevmokoke, namreč kot bratomorne bakterije. Bakterije Streptococcus pneumoniae proizvajajo bakteriocine in bakteriolizine s protimikrobnim učinkom ne zgolj proti tujim, ampak tudi proti lastni vrsti. Ta fenomen je vezan tudi s celično kompetenco; ubijalske celice so kompetentne torej lahko privzemajo ekstracelularno DNK medtem, ko so celice, ki podležejo, to  lastnost izgubile.

Razloge za ta fenomen odkrivajo nekatere nove raziskave npr., da pojav ni zgolj povezan s povečano možnostjo genske izmenjave, ampak zagotavlja tudi sproščanje virulenčnih dejavnikov in njihovo izmenjavo med virulentnimi sevi.

Ni komentarjev:

Objavite komentar