12 maj, 2007

Razširjanje virusov v telesu

Kot kaže, bo treba ponovno preučiti načine razširjanja virusov v telesu in povezanost transporta ter patogeneze zlasti pri virusih z afiniteto za celice centralnega živčnega sistema (CŽS), ko je to primer z virusom stekline ali virusi herpesa. Veljalo je, da je potreben poseben protein, s katerim se virus pritrdi na celično transportno sprego, ki ga prenese v CŽS in doslej so verjeli, da ima to vlogo protein LC8. Raziskave prof. Matthiasa Schnella in sodelavcev iz Jefferson Medical College-a Univerze Thomas Jefferson iz Philadelphije (ZDA) pa kažejo drugače. Zlovešči protein naj bi ne imel vloge v transportu virusa, ampak je povezan kot transkripcijski faktor v njegovi reprodukciji. Primerjali so obnašanje virusa v povezavi z LC8 proteinom in brez te povezave; v obeh primerih je sicer virus inficiral možgane, vendar nepovezani virus ni povzročil obolenja. Torej bo zdaj treba najti novo razlago za transport virusa v telesu.

Ni komentarjev:

Objavite komentar