17 marec, 2013

Mikrobiom in diabetes

Najnovejše raziskave sesalskega mikrobioma (mikroorganizmov, ki jih nosimo na in v sebi) odkrivajo njegove presenetljive medsebojne učinke na hormonsko regulacijo in imunski status gostiteljskega organizma. Marklova s sodelavci v prispevku »Sex differences in the gut microbiome drive hormone-dependent regulation of autoimmunity«, objavljenem nedavno v reviji Science, opozori na vpliv prebavne mikrobne združbe na pojav diabetesa tipa 1 pri diabetesnih modelnih miših v spregi s statusom spolnih hormonov, ko so ženske živali za diabetes občutljivejše od moških. S prenosom vsebine debelega črevesa iz moških na ženske živali je bilo pri slednjih mogoče omejiti riziko nastanka sladkorne bolezni, mehanizem pa je bil vezan na povečanje ravni testosterona pri ženskih živalih. Pri brezkličnih živalih teh vplivov ni bilo mogoče spremljati.

Ni komentarjev:

Objavite komentar