13 avgust, 2012

Pristranost v znanosti

Pristranost naj bi nujno spremljala človekovo vednost. Dokler je ta pre(i)poznana, govorimo seveda o t.i. kognitivni pristranosti, naj bi ne predstavljala problema, pravi v svojem članku klinična psihologinja Lisa Cosgrove v reviji TheScientist. Problem nastopi, ko je pristranost zanikana. In poseben problem postane, ko je povezana s t. i. konfliktom interesov pa čeprav še vedno ni nujno realizirana v načrtnem potvarjanju rezultatov. Aktualne nevrofiziološke raziskave namreč kažejo, da procesi odločanja ne angažirajo zgolj kognitivnih centrov, ampak tudi centre emocionalnega doživljanja v hipokampusu in amigdali. Na medigro kognitivnih in emocionalnih procesov pa lahko konflikt interesov vpliva na način, ki ga oseba ne prepozna.

Problem ima seveda širše družbene reperkusije, od zaupanja v integriteto raziskovalcev do podobe ustanov javnega pomena v šolstvu, zdravstvu in ne nazadnje pri izvajalcih družbenega nadzora nad dogajanjem v politiki in gospodarstvu.

Ni komentarjev:

Objavite komentar