30 julij, 2012

Elektrometanogeneza

Metanogenezo kot biološki proces (drugo ime: biometaniranje) srečujemo tako v naravnih ekosistemih in tudi v biotehnoloških rešitvah. Najbolj znan naravni vir biološko nastajajočega metana so prebavila številnih živali, vključno s človekovimi. Posebno bogata in za preživetje živali pomembna je metanogeneza v prebavilih nekaterih rastlinojedih živali. Drug pomemben vir metana je razgradnja organske snovi v vodnih telesih in v talnih ekosistemih. Metanogenezo pa izkoriščamo tudi v ciljani razgradnji organske snovi v anaerobnih čistilnih napravah odpadnih vod in muljev ter v rešitvah proizvodnje bioplina iz načrtno gojene biomase. V novejšem času se biotehnološkim rešitvam biometaniranja pridružuje nova možnost, namreč elektrometanogeneza, kjer nastaja metan v mikrobni elektrolizni celici pri redukciji ogljikovega dioksida z električnim tokom; postopek je predstavljen v članku Chenga in sod., glavni protagonist prostopka pa je eden od soavtorjev prispevka,  B. E. Logan na univerzi Penn State. 

Ni komentarjev:

Objavite komentar