09 februar, 2012

“Okužba z aflatoksini”…?; …nikakor!

V zadnjem času (razumljivo: zaradi aktualnega dogajanja) je v medijih pogosto zaslediti rabo “okužba z aflatoksini”. Na to nepravilno rabo me opozarjajo tudi bralci.

Beseda “okužba” (manj pogost:"okužitev" "okuženje") ali s tujko "infekcija" je vdor in poselitev gostitelja s patogenimi organizmi. Tako  je pojem obdelan tudi v Mikrobiološkem slovarju. Medtem pa bi za prisotnost toksinov, v konkretnem primeru aflatoksinov bila edina pravilna raba "onesnaženje z aflatoksini" ali "prisotnost aflatoksinov", "vsebnost aflatoksinov", s tujko "kontaminacija".

Res pa je, da v primeru "kontaminacije" SSKJ in SP pojasnjujeta ta pojem z "onesnaženje", "okuženje", vendar bi to slednje po moje bilo sprejemljivo le, kadar gre za prisotnost organizmov npr. okuženje vode (tj. prisotnost mikroorganizmov v vodi).

Previden je treba biti pri rabi zveze "zastrupitev z aflatoksini". Ne gre za zgolj za prisotnost; zastrupitev je aktiven procesin opisuje npr. stanje organizma z njegovim odzivom na prisotnost toksina.

Za okrepitev navedenega naj prenesem še opis iz Slovenskega medicinskega e-slovarja:
”okúžba -e ž vdor mikroorganizmov v telo in njihovo razmnoževanje, ki mu lahko sledijo klinični bolezenski znaki; sin. infectio, infekcija (1); prim. infekt, infestacija, invazija.”

Ni komentarjev:

Objavite komentar