06 november, 2011

Genski prenos obsežnejši od pričakovanj

Revija Wired povzema študijo v kateri so Alm in sodelavci iz MIT v reviji Nature predstavili obseg t.i. horizontalnega genskega prenosa med bakterijami. Ugotovljen obseg prenosa je znatno večji od pričakovanega. Prenos genov je večji med sorodnimi bakterijami in pogostejši med mikroorganizmi, ki zasedajo iste ekološke niše, npr. v prebavnem traktu človeka ali v tleh.

Ni komentarjev:

Objavite komentar