01 januar, 2011

O prebavni mikrobioti

Bloger Kevin svoj prednovoletni blog zapis namenja mikroorganizmom v naših prebavilih. Živahen nedavni razvoj na dveh področjih, v imunologiji in mikrobiologiji prebavil je opozoril na vzporednice, ki jih imajo imunologija, mikrobiologija, prehrana in presnova, zlasti ob odkrivanju ozadja vse pogostejših obolenj v razvitem svetu kot so astma in avtoimunske bolezni. Prebavila so bogato naseljena z mikroorganizmi, to vemo že dolgo, vendar nam šele nove možnosti raziskav, s poudarkom na molekularnih tehnikah, ponujajo popolnejšo sliko o njihovem pomenu v prebavni fiziologiji in patologiji gostitelja. Dokončna potrditev predpostavk o vplivu prehranskega režima na sestavo mikrobne združbe in ugotovitve o njenem vplivu na imunski odziv gostitelja dajejo tem raziskavam novo opravičilo in zagon. Danes povezujemo prebavno mikrobioto  (neologizem, ki se tudi pri nas uveljavlja za mikrobno združbo nekega ekosistema) s številnimi stanji in obolenji pri človeku: z debelostjo, sladkorno boleznijo, alergijami, revmatoidnim artritisom in številnimi drugimi. Ob tem pa nam npr. uporaba mikrobiote zdravega človeka omogoča v obliki t. i. fekalnega transplantata zdravljenje kroničnih vnetij prebavil.

V tovrstnih raziskavah pri nas k sreči prav nič ne zaostajamo za tujino, ena od skupin s to usmeritvijo je tudi ekipa na Inštitutu za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo Oddelka za zootehniko BF v Rodici pri Domžalah. 

Ni komentarjev:

Objavite komentar