24 februar, 2008

CRISPR

Je kratica za genetsko zaporedje s precej zapletenim imenom, ki v angleščini zveni tako: "clusters of regularly interspaced short palindromic repeats". Po letu 1987 so jih odkrili v številnih prokariontskih genomih, npr. v 40% bakterijskih in v 90% arhejskih. CRISPR je zaporedje (angl. array) direktnih ponovitev, ki ga prekinjajo kratki vmesniki (angl. "spacers") in njihovo število variira med organizmi, kot je različno tudi število vmesnikov. V posameznem organizmu so zaporedja v glavnem enaka, vmesniki pa variirajo. Zgodba je postala zanimiva, ko so odkrili, da zaporedje v nekaterih vmesnikih ustreza zaporedju v nekaterih fagih ali plazmidih. V mlekarski industriji, kjer okužbe z bakterijskimi fagi predstavljajo hud problem pri ohranjanju funkcionalnosti delovnih organizmov, je na voljo veliko za fage rezistentnih bakterij, kot tudi njihovih genomskih sekvenc. Pri izzivanju novih rezistentnih bakterij so opazili zanimiv pojav: vsak nov rezistenten bakterijski sev je v CRISPR zaporedju pridobil tudi nove vmesnike, katerih zaporedje je ustrezalo zaporedju kužnega fagnega genoma, govorili bi lahko o prirojeni adaptivni imunosti bakterij. Podrobneje je tema predstavljena v Elijevem blogu, tisti ki imajo dostop do Nature edicij pa si lahko preberejo tudi obsežnejši revijalni pregled.

Ni komentarjev:

Objavite komentar