10 november, 2007

EID pri žabah

S problemom t. i. na novo se porajajočih infektivnih bolezni (»emerging i. diseases« - EID) se medicinske in ekološke vede vse intenzivneje ukvarjajo. V novejšem času ne zgolj pri ljudeh, ampak tudi pri živalih. Poučno je zato prebrati sestavek o širjenju glivnega obolenja pri žabah, kjer se kot poseben dejavnik razširjanja vključujejo tudi fizikalni vplivi okolja.

Ni komentarjev:

Objavite komentar