19 december, 2006

Nitrogenaza pri arhejah

Med raziskovalci presnove dušikovih spojin je dolgo ostajala nerazrešena dilema kdaj v zgodnjem razvoju življenja se je pojavila lastnost t. i. fiksacije dušika. Ta pojav omogoča prevezovanje plinskega dušika do amonijskega dušika, ki je že uporaben v procesih sinteze pomembnih celičnih sestavin. Prisotne so bile teze po katerih naj bi mikroorganizmi pridobili sposobnost dušikove asimiliacije večkrat ob različnih priložnostih prav tako kot predpostavka po kateri naj bi se lastnost uveljavila zelo zgodaj v enem samem koraku. Najnovejše raziskave dveh raziskovalcev iz Univerze Washington, dr. Mausmi Mehte in njenega mentorja profesorja Johna Barossa dajejo večjo verjetnost zadnji predpostavki. V zelo vročem podmorskem okolju sta namreč odkrila skupino termofilnih organizmov s temperaturnim optimumom pri 92 stopinjah Celzija in z "rodovnikom" pripadnosti arhejski skupini, kar je omogočalo podmeno, da so nitrogenazno aktivnost obvladovale že tudi primitivne predniške prokariontske celice pred 3,5 milijardami let, preden je prišlo do temeljne delitve živega sveta v tri domene na bakterije, arheje in evkarionte in ko se je zgodnje življenje razvijalo v izrazitem toplem okolju takratne zemlje.

Ni komentarjev:

Objavite komentar