29 julij, 2006

Nova genomska koda?

Povsem mogoče je, da bomo morali prav kmalu spremeniti dosedanjo predstavo o genski kodi na ravni aminokislinske prepoznave in dodati nov kodirni ključ za prepoznavo proteinskih enot, kot napoveduje članek Segala in sod. v revije Nature. Novi ključ  naj bi določal položaj nukleosomov, majhnih proteinov v jedrovini, okoli katerih se navija DNA trak. Nukleosomi dednino varujejo in nadzorujejo dostop do nje. Če bo odkritje potrjeno, naj bi razkrilo kontrolo aktiviranja genov, mehanizma, ki je vezan na delovanje transkripcijskih faktorjev. Nukleosomska koda naj bi kot nadgrajena koda morda tudi pojasnila smisel navidez odvečnega kodiranja posamezne aminokisline z različnimi nukleotidnimi tripletnimi kodami.

Ni komentarjev:

Objavite komentar