01 januar, 2022

Blog je praktično ugasnil, a bloger je še živ in vam želi zdravo in (znova) prijazno novo leto 2022.


 

 

12 februar, 2021

25 september, 2020

8. kongres slovenskih mikrobiologov

 Med 23. in 25. oktobrom teče na spletu 8. kongres slovenskih mikrobiologov. Ob koncu bomo imeli nekateri senjorji klepet na temo Mikronostalgija. Oglasil sem bom s svojimi društvenimi spomini: 

Oglašam se od doma iz Trzina, kar pa je le streljaj do rodiškega oddelka Biotehniške fakultete, kjer sem aktivno preživel 35 mikrobioloških in mikrobiologovih let.

Zgodnji spomini na društvene aktivnosti v SMD so vezani na moje magistrsko študijsko bivanje v laboratoriju prof. Batisa v zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so veterinarji vodili slovensko društvo in tudi dosegli, da se je Jugoslovansko mikrobiološko društvo (JMD) preoblikovalo v Zvezo mikrobioloških društev Jugoslavije (SMDJ).

Naslednji konkretnejši spomin je prav tako vezan na SMDJ, namreč na njegov zadnji kongres v Mariboru leta 1989, kjer sem v svojem prispevku predstavil teze za dodiplomski študij mikrobiologije, ki je nekoliko kasneje nato dejansko zakorakal v realizacijo. V korakih, ko smo v ekipi matičarjev, profesorjev Grabnarja, Janca, Megušarja in Nekrepa leta 1991 dobili zadolžitev Senata BF, da se lotimo priprave medoddelčnega in medfakultetnega dodiplomskega študija mikrobiologije, ki je nato doživel prvi vpis študentov leta 1993.

Dogodek, ki se ga prav tako rad spomnim je 1. slovenski kongres  SMD, ko so mi zaupali njegovo organizacijo in smo jo družno, ob učinkoviti pomoči odbora in  predvsem tajnika prof. Rasporja realizirali med 24. in 27. oktobrom 1993 na Bledu.

Še nekatere slike se mi pojavijo v spominu na SMD. Leta 1998 sem oblikoval s pomočjo nekaj spleta veščih študentov spletno stran SMD, ki je unikatno živela do leta 2003, preživela sicer do leta 2007, a jo je formalno nadomestil leta 2003 sedanji splet www.smd.si. ki ga je v začetni verziji oblikoval kolega Enej Kuščer.

Velja spregovoriti še o slovenskem mikrobiološkem slovarju. Ta je nastajal v društveni Terminološki komisiji, ki je bila ustanovljena leta 1962 in jo je dolga leta vodil prof. Banič. Vrh dela je bila izdaja tiskane verzije Mikrobiološkega slovarja leta 1994. Leta 2002 sem slovar preselil tudi na splet kjer je stran mikroslo delovala do leta 2013. Vmes so me znanci opozorili na slovarske zbirke Termania in po dogovoru s firmo Amebis smo preseli leta 2010 naš slovar v to zbirko, kjer deluje še danes. Slovar je bil podprt tudi z blogom MISLO Blog, ki pa žal ni zaživel.

Moja zasvojenost s spletom mi navrže še nek spomin. V času poteka mednarodnega kongresa mikrobne ekologije (ISME) v Cankarjevem domu leta 1986, ki ga je organiziral prof. Megušar, smo s pomočjo ISKRE in MIRCEN centra na Karolinska Institute iz Stockholma vzpostavil pri nas prvo mednarodno kongresno spletno povezavo (Bionet) s klepetom o bioplinu s kolegi po Evropi, Ameriki in vse do Avstralije; ne pozabimo to je bil čas pred uveljavitvijo Interneta, ki je v Slovenijo prišel leta 1993.

In še spomin, ki mi je posebno drag: leta 2010 mi je SMD podelilo Plenčičevo priznanje z obrazložitvijo »…za življenjsko delo na pedagoškem področju mikrobiologije…«